tirestar.ee
44 22 333
Ostukorv Ostukorv on tühi!

Garantii

Kliendi tellitud kaup on transpordil Tirestar laost kuni kliendile kättetoimetamiseni kaitstud Tirestar ja tema logistikapartneri vastutusel. Tirestar tagab velgede asendamise või kauba maksumuse kompenseerimise mistahes juhtumil, mis puudutab saadetise kadumist või riknemist väljasaatmise momendist kuni kliendi poolt määratud aadressil kauba üleandmiseni.

 

Müügigarantii tingimused

 1. Kõikidele Tirestar OÜ poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat.
 2. Tirestar OÜ poolt vahendatav tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
 3. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad velgede vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:
  1. veljed, mida on kasutatud
  2. velgede vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
  3. velgede vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel
  4. vigastused, mis on tekkinud velgede valest ekspluateerimisest
  5. remonditud ning taastatud veljed
  6. ettekavatsetult velgedele tekitatud vigastused
 4. Müügigarantii andja on Tirestar OÜ, aadressiga Mäealuse 10, Tallinn
 5. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega Tirestar OÜ e-mailile: Tirestar@Tirestar.ee või faksile 681 3562.
 6. Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul, et täpsustada toote transportimise korraldus Tirestar OÜ esindajani.
 7. Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis velg parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Tirestar OÜ vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
 8. Tirestar OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Tirestar OÜ poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.
 9. Garantiijuhtumi välistuse korral on Tirestar OÜ-l õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude kohta:
  1. vealise toote saatekulud Tirestar OÜ-le ja tagasi garantii taotlejale
  2. erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud
 10. Tirestar OÜ kohustub hüvitama müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud.

 

Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Tirestar OÜ klientidel ka teistest EV kehtivatest seadustest tulenevate õiguste kasutamise võimalus. Võlaõigusseadusest tulenevalt võtab Tirestar OÜ vastutuse puuduste eest, mis on tootel ilmnenud kahe aasta jooksul arvates toote üleandmisest kliendile.

Rehvid24 / Tirestar OÜ - Mäealuse tn. 10, 12618 TallinnTelefon: 44 22 333Telefon: 44 22 333E-post: info@tirestar.ee